1. Kościół katolicki a problematyka aborcyjna
  2. Archaiczny polski Kościół
  3. Przeciw państwu wyznaniowemu
  4. Dyktat biskupów
  5. Przemówienie na zakończenie Marszu Ateistów 2016