Uwaga!
Film zawiera drastyczne sceny!

Warning!
This movie contains graphic content!

Gdzieś na Ukrainie… / Somewhere in Ukraine…
(ze względu na szczegóły umundurowania prawdopodobnie jest to materiał z ~2015 r. a nie współczesny / Because of uniform details it seems to be a footage from ~2015 rather than taken now)